ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (Student Admission System)

โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง

ระบบรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2564

เลือกระดับการศึกษาที่ต้องการสมัครเรียน

1.ระดับอนุบาล

  • ขณะนี้การรับสมัครระดับอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2564 ปิดรับสมัครแล้ว

2.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)

  • ขณะนี้การรับสมัครระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ประจำปีการศึกษา 2564 ปิดรับสมัครแล้ว


3.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)

  • ขณะนี้การรับสมัครระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ประจำปีการศึกษา 2564 ปิดรับสมัครแล้ว