ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (Student Admission System)

โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง

ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2568

เลือกระดับการศึกษาที่ต้องการสมัครเรียน

1. ระดับอนุบาล คลิกที่นี่ ==>


2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)

  • ระบบรับสมัครระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1 รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567 จะเปิดให้สมัคร วันที่3-18 มกราคม 2567

3. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) การคัดเลือกด้วยวิธีพิเศษ

  • ระบบจะเปิดรับสมัคร สำหรับนักเรียนกลุ่ม A ในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2566 และกลุ่ม B ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2566


4. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)

  • ระบบรับสมัครระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4 รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567 จะเปิดให้สมัคร วันที่3-18 มกราคม 2567


5. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) การคัดเลือกด้วยวิธีพิเศษ

  • ระบบจะเปิดรับสมัครนักเรียนโควตาผลการเรียนดี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 20 ธ.ค. 2566


6. สมัครเรียน อ.2 - ป.3 แบบแซมชั้น

  • ระบบจะเปิดรับสมัครแซมชั้นอนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 2-4 มีนาคม 2567