ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (Student Admission System)

โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง

ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

เลือกระดับการศึกษาที่ต้องการสมัครเรียน

1. ระดับอนุบาล

  • ระบบรับสมัครระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2567 ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว

2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)

  • ระบบรับสมัครระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1 รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567 จะเปิดให้สมัคร วันที่3-18 มกราคม 2567

3. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) การคัดเลือกด้วยวิธีพิเศษ

  • ระบบจะเปิดรับสมัคร สำหรับนักเรียนกลุ่ม A ในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2566 และกลุ่ม B ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2566


4. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)

  • ระบบรับสมัครระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4 รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567 จะเปิดให้สมัคร วันที่3-18 มกราคม 2567


5. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) การคัดเลือกด้วยวิธีพิเศษ

  • ระบบจะเปิดรับสมัครนักเรียนโควตาผลการเรียนดี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 14 - 23 ตุลาคม 2566


6. สมัครเรียน อ.2 - ป.3 แบบแซมชั้น

  • ขณะนี้การรับสมัครแซมชั้น ประจำปีการศึกษา 2566 ยังไม่เปิดรับสมัคร